• Beheer & onderhoud

    Een combinatie van vakwerk en geoptimaliseerde systemen
  • Beheer & onderhoud

    Een combinatie van vakwerk en geoptimaliseerde systemen
  • 1
  • 2

Dagelijks Onderhoud 

Ons onderhoudssysteem is gericht op het voorkomen van uitval of storing van zowel ‘droge’ als ‘ ‘natte’ assets door middel van preventief risicogestuurd onderhoud. Assets zijn de eigendommen van onze opdrachtgevers. Bijvoorbeeld: wegen, bruggen, openbare verlichting en geleiderail. Een team van onderhoudsengineers stelt een onderhoudsstrategie vast op basis van gebruikersafhankelijk onderhoud. Dit houdt kort gezegd in dat ons onderhoud wordt vastgesteld aan de hand van de levensduur van een object of onderdeel van een object. Onze inspectieploegen verzamelen informatie over het functioneren van de objecten in de arealen waar wij actief zijn. De gerapporteerde informatie wordt door ons team van onderhoudsengineers verwerkt in de onderhoudsstrategie zodat het optimale moment van toestandsafhankelijk onderhoud bepaald kan worden. De informatie kan leiden tot een voorstel voor vernieuwing of aanpassing van het areaal. Wanneer voorgaande vormen van onderhoud niet mogelijk zijn, wordt gebruik van gemaakt van storingsafhankelijk onderhoud. Naast geautomatiseerde systemen die storingen melden, is hiervoor een team van schouwers en inspecteurs dagelijks in het areaal aanwezig om mogelijke storingen te constateren en direct op te lossen. Dit heet ook wel correctief onderhoud.

Een team van schouwers en inspecteurs is dagelijks in het areaal aanwezig om mogelijke storingen te constateren en direct op te lossen.

Levensduur Verlengend Onderhoud

Naast dagelijks onderhoud voeren wij ook Levensduur Verlengend Onderhoud (LVO) uit. Dit type onderhoud wordt met name uitgevoerd aan asfaltverhardingen en kunstwerken. Met LVO wordt de levensduur van een object verlengd tot het moment dat een grootschalige vernieuwing gepland staat. Door bijvoorbeeld de deklaag van een weg te vervangen, gaat de gehele weg langer mee en hoeft er minder correctief onderhoud uitgevoerd te worden.

Belang van de opdrachtgever is om de kosten van dit onderhoud en verstoring van de doorstroming zo laag mogelijk te houden. Daarom wordt bij het bepalen van de maatregel altijd in acht genomen wat dit betekent voor de Life Cycle Costs ( LCC) van een object. De LCC van een object omvat alle kosten die samenhangen met het object van realisatie en onderhoud tot sloop (Groot Onderhoud).

Baggeren & Saneren

Naast het dagelijks onderhoud aan vaarwegen, voeren wij ook regelmatig baggerwerkzaamheden uit om vaargeulen en overige wateren op de juiste diepte te brengen of om verontreinigingen te saneren. We beschikken over het BRL OCE certificaat om deze werkzaamheden te mogen uitvoeren in gebieden die verdacht zijn op aanwezigheid van munitie. Voor het saneren van verontreinigde baggerspecie beschikken wij over het BRL 7000 certificaat.

Baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd met onze kraanschepen of onze sleephopperzuiger. Het proces van aansturing van de baggerwerkzaamheden is volledig geautomatiseerd met een zogeheten D-GPS monitoringssysteem. Met dit systeem kunnen we werken met een ontgravingsprofiel dat tot op de millimeter nauwkeurig is.

Bekijk onze projecten Beheer & Onderhoud

  • Alles weergeven
  • Onderhoud
  • Waterbouw