Duurzaam werken en denken

 

Gebr. van der Lee streeft ernaar werkzaamheden uit te voeren met een minimale belasting voor het milieu. Om die doelstelling te bereiken worden investeringen gedaan in energiezuinige middelen en worden opleidingen en trainingen aangeboden die het milieubewustzijn bij medewerkers bevorderen. Om inspanningen op het gebied van duurzaamheid aantoonbaar te maken, heeft Gebr. van der Lee zich gecertificeerd volgens de Co2 Prestatieladder trede 5. Daarnaast heeft Gebr. van der Lee een milieumanagementsysteem geïmplementeerd volgens de ISO 14001-2015 normering.

Milieumanagement-
systeem

 

Beleidsverklaring

NEN-EN ISO 14001:2015

Het duurzaamheidambitie meerjarenplan 2024-2026

Co2-beleid

 

2019

 
CO2 footprint 2019-1
CO2 footprint 2019-2

2020

 
CO2 beleid 2020
CO2 footprint 2020-1
CO2 footprint 2020

2021

 
CO2 beleid 2021
Algemene communicatie Jan-Juni  
Project communicatie Jan - Juni
 Algemene communicatie 2021
 Project communicatie 2021

2022

 
 CO2 Beleid 2021-2022  
Verklaring commitment NCN
CO2 footprint 2022

CO2 footprint 2022 Jan-Juni

2023

 
Sturen op CO2 2023

CO2 Prestatieladder 2022-2023

Participatie communicatie overzicht

CO2 footprint jan-juni 2023

 

Voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder van Gebr. van der Lee, klik hier.

https://www.co2-prestatieladder.nl/certificaathouders/Gebroeders_van_der_Lee_V_O_F


Wilt u meer informatie over de CO₂-Prestatieladder?

Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

https://www.co2-prestatieladder.nl/nl