• Transport en Bitumenopslag

    Een gespecialiseerde tak van sport
  • 1

Transport over weg en water

Gebr. van der Lee is niet alleen specialist op het gebied van opslag en modificeren van bitumen, maar onderscheidt zich vooral door het logistieke totaalconcept van wegtransport, scheepvaart en het bitumencontainertransport.

Diverse grote raffinaderijen, aannemers en fabrieken zijn regelmatige afnemers van Gebr. van der Lee. Bitumen wordt aangevoerd per (zee)schip en vervolgens veelal vervoerd per vrachtwagen. Uniek is de mogelijkheid tot afname per schip. De speciaal ontwikkelde mengleidingen op onze eigen tankterminal in Dordrecht, maken het mogelijk dat ook schepen gespecificeerde bitumen kunnen afnemen. Het gespecifieerde bitumen wordt vooral toegepast in de wegenbouw, kunststof-,   dakleer- en autoindustrie

 

false.jpg

Het transporteren van bitumen

Het transport van bitumen stelt bijzondere eisen aan kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Het gevoelige product dient te allen tijde op de juiste temperatuur opgeslagen en afgeleverd te worden. Temperatuurschommelingen leiden niet alleen tot kwaliteitsverlies, maar zijn ook nadelig voor het door de afnemer aan te brengen eindproduct. Gebr. van der Lee zorgt ervoor dat de kostbare bitumenlading op een veilige wijze, zonder kwaliteitsverlies, op de eindbestemming wordt geleverd. Gebr. van der Lee heeft veiligheid hoog in het vaandel. Er vindt frequent overleg plaats met diverse hulpdiensten en de tankterminal is uitgerust met een eigen schuimblussysteem. Voor blusboten is onze haven voorzien van de benodigde aansluitpunten.

Bitumentransport
over land en over zee

Gebr. van der Lee levert keer op keer maatwerk van hoog niveau. Ook voor uitzonderlijke situaties worden pasklare oplossingen bedacht. De verschillende soorten bitumen worden niet alleen over land vervoerd, maar ook via de binnenwateren en over zee. Met behulp van tankschepen, verwarmde tankopleggers en containertanks wordt bitumen zorgvuldig naar hun bestemming gebracht: van de Rijn tot in de woestijn en van het Midden-Oosten tot aan Rusland. Een zorgvuldige planning, in goed overleg met de klant, gaat vooraf aan een bijzonder bitumentransport.