• Projectmanagement

    Met ervaren managers en jonge gedreven medewerkers wordt het werk gemaakt
  • 1

Projectmanagement

Onze projecten worden aangestuurd door teams bestaande uit ervaren managers en jonge en gedreven medewerkers die in de projecten volop de kans krijgen zich te ontwikkelen. Onze teams zijn veelal samengesteld volgens het Integraal Project Management (IPM)-model dat intern rapporteert aan een directieteam. De vaste rollen die wij toebedelen aan projecten zijn die van projectmanager, contractmanager, technisch manager, omgevingsmanager en manager-projectbeheersing. Naast de IPM-rollen zetten wij een aparte rolhouder in voor het risicomanagement om te waarborgen dat het project-management expliciet plaatsvindt op basis van risicomanagement.

 

Onze teams zijn veelal samengesteld volgens het Integraal Project Management (IPM)-model

 

Wij zijn regelmatig op zoek naar versterking voor onze project- en uitvoeringsteams. Kijk hiervoor op de vacature-pagina.

Kwaliteitsmanagement

Om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit, arbo, milieu en veiligheid, zijn wij gecertificeerd volgens de ISO 9001-2008, de VCA** en de BRL SIKB 7000. Daar stopt het voor ons niet mee. Onze projectmanagement-systemen hebben tot doel klanttevredenheid te waarborgen. Om naleving van deze systemen te verzekeren, beschikken wij over een poole van interne, gecertificeerde auditoren. Zij voeren audits uit op de verschillende projecten en bij onderaannemers om de kwaliteit van onze processen en daarmee onze projectresultaten te garanderen.

Best Value Procurement

Onze opdrachtgevers besteden hun opdrachten steeds vaker aan volgens de Best Value Procurement (BVP) methode. Het doel van BVP is het selecteren van een ‘expert’. De filosofie van BVP is: een expert weet het best de risico’s van de opdrachtgever te beheersen, kansen in het werk te benoemen en slaagt er bovendien in zijn eigen scope nauwkeurig af te bakenen.

BVP is echter meer dan een aanbestedingsmethode. Het daagt ons uit het projectmanagement te structureren en te sturen op basis van door ons geïdentificeerde prestatie-indicatoren. Dit zijn objectief meetbare aspecten die inzicht geven in de mate waarin onze projectsystemen leiden tot het behalen van projectdoelstellingen. Voorbeeld van een prestatie-indicator: het aantal storingen in een door ons onderhouden areaal.