• Over wie wij zijn en waar we voor staan.

  • 1

Welkom bij Gebr. van der Lee

 

U bent ons wellicht eens tegenkomen langs Rijkswegen, provinciale wegen of op het water. Medewerkers en voertuigen van Gebr. van der Lee die bermen maaien, waterwegen baggeren, saneren of op wegen een laag nieuw asfalt aanbrengen. Tevens heeft u ons bezig kunnen zien met het bouwen van bruggen, het versterken van dijken en het onderhouden of aanleggen van elektrotechnische installaties. Kortom, een veelzijdig bedrijf dat alle facetten van zowel ‘natte’ als ‘droge’ infra beheerst. Wij werken vanuit een heldere visie gericht op opdrachtgevers, weggebruikers en medewerkers. Opdrachtgevers bieden we een optimale inzet van publieke middelen en inzicht in het functioneren van (publieke) eigendommen. Weggebruikers bieden we maximale veiligheid en doorstroming. Onze medewerkers bieden we een dynamische en spannende werkomgeving met persoonlijke begeleiding, gericht op interne doorgroei en ontwikkeling.

Zomer 1978

Na een gesprek in de zomer van 1978 op het kantoor bij Rijkswaterstaat, gevestigd te Gorinchem is het eerste officiële werk met een aanneemsom van 100.000 gulden de gebroeders gegund, wat het begin tekent van  Gebr. van der Lee. Het werk nam in de jaren daarna toe, waardoor Gebr. van der Lee een sterke ontwikkeling kon doormaken. Hiervoor was het nodig om meer materiaal aan te trekken.

Vooruitdenkend en koersvast

 

Voordat de gebroeders van der Lee zich in 1975 bij de Kamer van Koophandel inschreven was het ondernemerschap al jaren eerder geboren. Op het boerenerf in Lopik werden kansen om als bedrijf te groeien gecreëerd. Het zoeken naar mogelijkheden werd gestimuleerd door de filosofe dat ‘alles mogelijk is” en tegelijkertijd door het zakelijke ingetogen karakter dat dit verantwoord en binnen de gegeven mogelijkheden moet kunnen plaatsvinden.

Specialisten
in veelzijdigheid

Nu, tientallen jaren later is de onderneming uitgegroeid tot een familiebedrijf met meerdere vestigingen en heeft het specialisaties ontwikkeld in de opslag en verwerking van bitumen, transport en de wegenbouw. Deze laatste tak, de wegenbouw, kent inmiddels bijzondere referenties, waaronder verschillende prestatiecontracten, design & construct projecten en vergevorderde ervaringen met UAV-gc contractvormen. De kennis die jarenlang is opgebouwd en de expertise die in de verschillende projecten zichtbaar is maakt Gebr. van der Lee een specialist in veelzijdigheid.