• Services

  • 1
3.jpg

Incident- en Storings-management

Het incident- en storingsmanagement wordt aangestuurd vanuit een centrale meldkamer die 24-7 actief is met een landelijke dekking. Wanneer bijvoorbeeld een ongeval calamiteit wordt, rukken wij uit om de situatie veilig te stellen, te assisteren bij het bergingsproces en reinigings- of herstelwerkzaamheden uit te voeren. Om te zorgen dat het benodigde materieel en personeel zo snel mogelijk ter plaatse van een incident of storing aanwezig is, hebben wij op meerdere locaties in het land steunpunten waar we materieel en mensen paraat hebben staan. Ook zijn onze voertuigbewegingen real-time te volgen in een track & trace programma.

Datamanagement

Efficiënt en effectief datamanagement is een sterk opkomend aandachtsgebied binnen de markt voor B&O contracten. Waar asset-owners voorheen hun onderhoud programmeerden aan de hand van eigen inspecties, vertrouwen zij nu volledig op door ons ingewonnen informatie.

Datamanagement bestaat enerzijds uit het inwinnen, verzamelen, structureren en opslaan van data. Voor het inwinnen beschikken wij over een team eigen inspecteurs. Zij rapporteren real-time door middel van tablets via het door onszelf ontwikkelde onderhoudsmanagement systeem. Zij worden aangevuld met specialisten voor de grotere technische inspecties, zoals de NEN 3140 inspectie. Vervolgens dient de informatie op de juiste wijze en op de juiste plek in de datasystemen van de asset-owner terecht te komen. 

Anderzijds moet de data ook geanalyseerd worden. Zoals onder ‘ Beheer en Onderhoud’ al wordt aangegeven, dient op basis hiervan het juiste moment bepaald te worden waarop zowel Levensduur Verlengend- als Groot Onderhoud uitgevoerd dienen te worden. Op basis van onze adviezen is de asset-owner in staat te beslissen wanneer en in welke omvang een investering gepleegd moet worden.

 

Verkeerstechniek

Zowel in het kader van incidentmanagement als ten behoeve van de realisatie, beschikken wij over het juiste materiaal en over gecertificeerd personeel (volgens de BRL9101) om de verkeersmaatregelen uit te voeren. Bovendien hebben wij kennis, ervaring en programmatuur om verkeersmaatregelen (figuren) en omleidingen te ontwerpen. Het gehele proces verkeerstechniek is gecertificeerd volgens de norm BRL 9101. Met dit certificaat tonen we aan dat het ontwerp en uitvoering van onze verkeersmaatregelen plaatsvindt volgens de van toepassing zijnde normen.