• Wegen, kunstwerken, electra en water...

    We doen het allemaal!
  • 1

Kunstwerken

Wij voeren zowel het onderhoud als aanleg van kunstwerken uit in de droge en natte sector. Ontwerpwerkzaamheden worden uitgevoerd door onze Design & Engineeringsafdeling die voor de meer complexe werken ondersteund wordt door gespecialiseerde ingenieursbureaus. Met deze bureaus hebben wij langjarige samenwerkingsverbanden. Bij de onderhoudswerkzaamheden kan gedacht worden aan het herstel van betonschades, uitspoelingen en het uitvoeren van inspecties. De aanleg van kunstwerken kan betrekking hebben op: (verkeers)bruggen, duikers, fly-overs, sluizen en stuwen.

Wegen

Wegen is een kerndiscipline in ons aanbod van diensten. Met betrekking tot deze discipline beheersen wij alle aspecten en raakvlakken. Zowel onderhoud als ontwerp en realisatie. De werkzaamheden aan wegen bestaan onder meer uit: asfaltfrezen, aanbrengen wegfunderingen, asfalteren, ZOAB-cleanen, maaien en inspecteren. Daarnaast voeren wij herstel- en onderhoudswerkzaamheden uit aan geleiderail, wegmarkeringen, portalen en bebording.

blok1-3_2.jpg

Elektrotechnische installaties

Werktuigbouwkundige en elektrotechnische (W&E) installaties langs wegen en vaarwegen zijn onder meer: pompinstallaties, verkeersregelinstallaties (VRI’s), toeritdoseerinstallaties (TDI), openbare verlichtingsinstallaties (OV) en dynamische verkeersmanagementsystemen ( DVM). Dit laatste systeem bestaat uit Dynamische Route-Informatie Panelen (DRIPs) en matrixborden (kruizen, pijlen en snelheidsbeperkingen). Met betrekking tot W&E installaties realiseren wij nieuwbouw en verrichten wij dagelijks onderhoud. Onderhoud vindt plaats in eigen beheer met een team vaste onderhoudsmedewerkers en onderhoudsengineers.

Water

Met betrekking tot vaarwegen, ofwel de natte werken, verrichten wij zowel onderhoud als realisatie. Onderhoud bestaat met name uit het op diepte houden (baggeren en saneren) en schoon houden (maaien) van watergangen en vaarroutes. Maar wij voeren ook dijkversterkingen uit.

In het kader van realisatie hebben wij een eiland (met omvang van ca. 100.000 m2) in het Markermeer ontworpen en gerealiseerd en zijn wij bezig met het ontwerpen en realiseren van een los-laad kade en golfbreker t.b.v. een containerterminal.