Projectupdate Hogering Almere

De werkzaamheden aan de tunnelbak ter hoogte van de Herman Gorterweg zijn in volle gang. In februari is 600m damwand voor de tunnelbak aangebracht. Op maaiveldhoogte zijn vervolgens 700 palen geheid. Daarna is de tunnelbak uitgegraven, een lastig karwei tussen de grote hoeveelheid palen door. Het diepste punt, ter hoogte van het nog te bouwen kunstwerk is 8m diep. Totaal is er 30.000 m3 ontgraven. Na het ontgraven is de bak vol met water afkomstig uit de dieper gelegen watervoerende paketten (spanningswater) komen te staan en wordt er 7500m3 onderwaterbeton aangebracht. 
Inmiddels wordt de bak weer leeggepompt. De palen die opgenomen zijn in het onderwaterbeton zorgen ervoor dat door de druk van het spanningswater de vloer niet omhoog komt. Na het leegpompen worden de koppen van de palen gesneld en worden er stalen korven op gemaakt voor het constructiebeton.

Daarnaast is er in augustus ook gestart met de (her)bouw van het geluidsscherm en de geluidswal te hoogte van de Herman Gorterweg. De geluidswerende constructie is opgebouwd uit een wal, bestaande uit schanskorven met daarop het geluidsscherm.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11