• Niet zomaar een moeraseiland

    Pilot Moeraseiland Markermeer
  • 1

   markermeer               Rijkswaterstaat

1.jpg

Niet zomaar een moeraseiland

Gebr. van der Lee heeft in 2013 in opdracht van Rijkswaterstaat de Pilot Moeraseiland Markermeer aangelegd. Dit moeraseiland is een proefproject in het kader van NMIJ (Natuurlijk Marker IJmeer), waarbij Rijkswaterstaat verschillende onderzoeken uitvoerde naar de meest optimale manier om het Markermeer en het IJmeer natuurlijker te maken. Het specifieke doel van het moeraseiland was om ervaring op te doen met de aanlegmethode, de kosten voor de aanleg, het beheer hiervan in kaart te brengen en de natuurontwikkeling te volgen.

Meten is weten

Om een veilige en natuurlijke leefomgeving te creëren is het eiland opgebouwd uit een ring van innovatieve randen van geo-containers en geo-tubes. Op deze containers is stortsteenbescherming aangebracht. Binnen deze ring van containers is het eiland met een totale oppervlakte van 10 ha. gevuld met baggerspecie afkomstig uit de vaargeul Amsterdam-Lemmer. In het eiland zijn daarnaast proefvakken en vegetatiegebieden aangelegd voor onderzoeksdoeleinden. Het eiland bestaat uit twee delen die gescheiden zijn door een houten looppad, waardoor het moeraseiland toegankelijk was voor onderzoekers. Zowel tijdens de uitvoering als daarna zijn is voortdurend monitoringswerkzaamheden uitgevoerd om leerervaringen op te doen en verschillende onderzoeksvragen te beantwoorden. Maandelijks zijn hiervoor metingen en waarnemingen gedaan. Eind 2015 is op basis van deze gegevens de eindrapportage opgesteld waarin de onderzoeksvragen zijn beantwoord.  

In het najaar van 2014 zijn er  

50

verschillende plantensoorten geteld 

 

Het eiland is circa

10.000 m2

groot 

 

Teruggegeven aan de natuur

In september 2015 zijn de monitoringswerkzaamheden beëindigd. Vanaf dat moment is het onderzoeksproject van de Pilot Moeraseiland Markermeer afgerond, maar het moeraseiland blijft bestaan. Gebr. van der Lee heeft alle losse onderdelen van het eiland verwijderd. Het looppad is weggehaald, damwanden zijn verwijderd en meetopstellingen zijn afgebroken. Vanaf nu zal het een echt natuureiland worden, dat door vogels, vissen en planten gebruikt kan worden en waarvoor het is gemaakt. Zodra de aanlegwerkzaamheden waren afgerond, werd het eiland meteen overgenomen door vogels. Inmiddels zijn er in totaal 47 verschillende vogelsoorten op het eiland gespot die hier uitrusten, eten en broeden. Ook de ontwikkeling van de vegetatie ging snel. In het najaar van 2014 zijn er 50 verschillende plantensoorten door de ecologen geteld.

Nieuwsberichten Moeraseiland

  • 1