• N381

    Nanningaweg - Venekoten
  • N381

    Nanningaweg - Venekoten
  • 1
  • 2

   Oosterwolde, Friesland              Provincie Fryslân              2016

Het project

De N381, gelegen tussen Drachten en de grens met provincie Drente, is voor de provincie Fryslân een belangrijke verkeersroute. Het potentieel van de weg werd niet ten volle benut en zorgde voor een slechte doorstroming. De provincie Fryslân heeft besloten de N381 om te vormen tot een stroomweg, met gedeeltelijk twee rijstroken in beide richtingen en met ongelijkvloerse aansluitingen. De provincie heeft het project opgesplitst over meerdere contracten waarbij Gebr. van der Lee de ombouw van de N381 vanaf de Nanningaweg bij Oosterwolde Noord tot en met Venekoten bij Oosterwolde Zuid (1x2 rijstroken) voor zijn rekening neemt.

Onze aanpak

Gebr. van der Lee begint deze opdracht door eerst de voorlopige ontwerpen te realiseren. Dit zijn het voorlopig ontwerp van de kunstwerken, het verlichtingsplan en de aanvullende plannen. Deze ontwerpen vormen een geïntegreerd definitief ontwerp en vervolgens een geïntegreerd uitvoeringsontwerp. Als gevolg van het besluit van Gedeputeerde Staten om de N381 vanaf Donkerbroek tot aan Oosterwolde-Zuid (Onderdoorgang Venekoten) in plaats van 1x2 naar 2x2-baans te wijzigen, is de opdrachtgever met Gebr. van der Lee een scopewijziging overeengekomen. Medio oktober 2015 heeft de Provincie Fryslân de tussentijdse opdracht gegeven om te starten met de engineering van de verdubbeling van 1 van beide kunstwerken (Tunnel Duistereweg) en het aanbrengen van de nieuwe rijbaan onder verkanting op één oor (een verkanting ligt op één oor als de volledige rijbaan één kant op helt). voor het deel vanaf Oosterwolde-Zuid tot aan de aansluiting met het aanliggende contract (km. 42.560).

false.jpg

Ontgraving van 

90.000m3

voor de bouwkuip van 2 kunstwerken 

Verwerking van

16.000 ton

asfalt

Het resultaat

An het einde van het project is het tracé de N381 tussen km. 42.560 en km. 45.000 als gereconstrueerd conform het ontwerp. Dit is inclusief bijkomende voorzieningen, waaronder kunstwerken, verlichting, ecologische en landschappelijke voorzieningen, kruispunten en oversteken, die nodig zijn om de N381 in zijn totaliteit te laten functioneren. Met dit besluit wordt voldaan aan de volgende gestelde doelen: verbetering van de bereikbaarheid van Drenthe en Duitsland, verbetering van de verbinding tussen economische kernzones en een veilig wegennetwerk in Zuidoost-Fryslân en op de N381.

Nieuwsberichten N381

  • 1