• Integraal Groot Onderhoud

    aan de A28 & A50
  • 1

   A28 / A50              Rijkswaterstaat              december 2015

De opdracht in het kort 

In opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland is in 2014 en 2015 Integraal Groot Onderhoud uitgevoerd aan de A28 en A50. Het project A28 bestaat uit baanbrede vervanging van de asfaltconstructie waarbij, afhankelijk van de locaties, de onderlaag, tussenlaag en deklaag is vervangen. Ook verzorgingsplaatsen, toe- en afritten en diverse verbindingslussen zijn voorzien van nieuw asfalt om de weggebruiker weer vele jaren rijplezier te bieden. Verder hebben hebben we op vijf locaties een faunapassages aangelegd.

Veel verkeersmaatregelen, weinig hinder

Voor het project IGO A28/A50 was Gebr. van der Lee hoofdaannemer. Met acht onderaannemers en minstens evenveel ondersteunende dienstverleners, was er een minutieus werkplan om binnen zes maanden de A28 baanbreed van 48 km nieuw asfalt te voorzien. Door middel van een strakke planning, flexibele inzet om de pieken op te vangen en de continue communicatie tussen alle partijen, is het project IGO opgeleverd. Voor deze opdracht zijn er naar schatting 5800 vrachten asfalt geleverd, met een totale massa van bijna 200.000 ton. Om de hinder voor de weggebruikers te beperken, zijn de werkzaamheden 's nachts uitgevoerd, waarbij het verkeer over één rijbaan werd geleid. 's Ochtends werd de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. In totaal zijn er ruim 750 verkeersmaatregelen toegepast om de veiligheid van onze medewerkers en die van de weggebruiker te waarborgen. 

Voor de veiligheid van de weggebruikers

769

verkeersmaatregelen toegepast 

 

In 6 maanden

48 km

nieuw asfalt gelegd

 

Binnen dit project zijn aan

11 kunstwerken

onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd 

 

false.jpg

Het resultaat  

In totaal is binnen 6 maanden circa 200.000 ton aan asfalt verwerkt en zijn er 5 nieuwe faunatunnels aangelegd waardoor een veilige doorsteek voor klein wild zoals de das is gerealiseerd. In 2015 is vanaf Heerde tot aan Knooppunt Hattemerbroek in de richting van Zwolle baanbreed het asfalt vervangen, zijn de faunatunnels uitgebreid, zijn 19 portalen op de meest kwetsbare plekken weer van een nieuwe conservering voorzien en zijn aan 28 kunstwerken tussen Hendriksbos en knooppunt Hattemerbroek (A28) en Heerde en het knooppunt (A50) meerdere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Verder hebben we bij 11 kunstwerken voegovergangen vervangen, om zo geluidsoverlast voor omwonenden en weggebruikers te verminderen. Bij vier kunstwerken zijn er niet-overklimbare voertuigkerende leuningen geplaatst waardoor weggebruikers met een veilig gebruik kunnen maken van het overliggende wegennet.