• Een nieuw dorp aan de Lek

    Gebr. van der Lee maakt in de 1ste en 2de fase de locatie bouwrijp
  • 1

   Gemeente Vianen              Hoef en Haag CV              fase 1: mei 2016           fase 2: mei 2018

blok1.jpg

Het speelt zich allemaal af in de achtertuin

Het werk omgeeft zich figuurlijk in de achtertuin. Om ons hoofdkantoor heen wordt het nieuwe dorp gebouwd, dat ongeveer drie maal zo groot wordt als het naastgelegen dorp Hagestein. Het nieuwe dorp aan de rivier de Lek zal uit drie kernen bestaan: Het Dorpshart, De Erven en ’t Lint. In de eerste fase zal Gebr. van der Lee de percelen van een deel van ’t Lint en het Dorpshart gereedmaken. Totaal worden in deze fase 370 bouwpercelen bouwrijp gemaakt. Verdere hoofdzaken uit deze fase zijn het grondwerk met een omvang van ca. 75.000 m3, de realisatie van de Berchsmanweg, de aanleg van enkele kilometerslange riolering en de voltooiing van 4 gemalen.

Onze opdracht

Gebr. van der Lee heeft de opdracht van het consortium Hoef en Haag gegund gekregen voor de aanleg van de Befchmansweg, het plaatsen van een duiker die de weg kruist, de bouw van een rotonde en het bouwrijp maken van Hoef en Haag. In Hoef en Haag, dat ligt in de gemeente Vianen (nabij het hoofdkantoor van Gebr. van der Lee), zullen in de komende 12 jaar circa 1800 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd. De bouw wordt in fases uitgevoerd, wijk voor wijk. Gebr. van der Lee zal hierbij de civieltechnische kant verzorgen (denk hierbij aan wegen, riolering, groenvoorzieningen en het graven van waterpartijen). 

In de 1e fase verzetten wij

75.000 m3

grond, realiseren wij

4

gemalen en leggen wij

8 km

riolering aan

In de 2e fase verzetten wij

130.000 m3

grond, realiseren wij

1

gemaal en een stuw en leggen wij

6 km

riolering aan

Onze aanpak

Het bouwrijp maken van het gebied Hoef en Haag bestaat uit een legio aan werkzaamheden. Gebr. van der Lee is gestart met saneringswerkzaamheden en wanneer de vervuilde grond is verwijderd, begint het maaien, frezen, spitten en ploegen van de grond om deze bewerkbaar te maken. Daarbij worden de bomen en andere vegetatie verwijderd. Wanneer het terrein enkel nog uit grond bestaat, wordt dit aangevuld en ontgraven tot het gewenste bouwpeil. Behalve de grond, worden ook de waterwegen aangepakt en uiteindelijk de watergangen gedempt. Wanneer de locatie bouwrijp is, worden er bouwwegen aangelegd, maar ook riolering, fietspaden, beplanting, bomen, rotondes inclusief wegmarkering en bebording. In hetzelfde jaar is er een duiker nabij de A27 aangelegd. Deze sluis kruist de nieuwe Berchmansweg. Nadat deze duiker op zijn plaats ligt, start de realisatie van de Berchmansweg en de zuidelijke rotonde. Deze weg is de nieuwe ontsluitingsweg voor Hoef en Haag.