• Een vitale Waddenzee voor zowel mens als dier

  • 1

   Waddenzee              2016/2017/2018              Rijkswaterstaat

Een vitale Waddenzee is een bereikbare Waddenzee voor zowel mens en dier. Vanuit deze gedachte hebben we in april 2016 succesvol ingeschreven. We plegen de komende drie jaar onderhoud aan de vaargeulen van en naar de havens en de Waddeneilanden. Zowel vanaf de vaste wal als op de Waddenzee. 

 

De opdracht

Het contract is gericht op een gezonde en ecologisch vitale Waddenzee en goed bereikbare Waddeneilanden, waarin dit -tot Werelderfgoed aangewezen- gebied tot zijn recht komt. Het baggerwerk wordt uitgevoerd met grote aandacht voor de unieke eigenschappen en dynamiek van het gebied alswel met respect voor de vele belangen. Vogels, zeehonden, vissen en bijzondere planten hebben er hun biotoop. Daarnaast worden de vaarroutes drukbevaren door veerdiensten, recreatievaart, charters, vissers en vrachtvaarders. Dat maakt het werk tot een bijzondere opdracht. We zijn de komende drie jaar zeer intensief aanwezig in het gebied zonder daarbij hinder voor de scheepvaart of ecologische schade te veroorzaken.

Samenwerking met veerdiensten

De veerdiensten ondervinden direct de voordelen van de uitgediepte vaargeulen en de havens worden met een goede diepgang beter bereikbaar. Dit voorkomt bijvoorbeeld vertragingen. Met name de vaargeulen naar Ameland vanaf Holwerd, naar Terschelling vanaf Harlingen en de veerdienst tussen Terschelling en Vlieland vergen de grootste inspanning. Deze geulen dienen continu en preventief te worden gebaggerd teneinde de bereikbaarheid van deze eilanden te waarborgen. Reeds in de tenderfase hebben wij samenwerking gezocht met Rederij Wagenborg (Ameland en Schiermonnikoog) en Rederij Doeksen (Terschelling en Vlieland). Zowel voor de reders als voor ons is juiste informatie over veranderingen van de zeebodem essentieel. Het monitoren van deze veranderingen alswel de informatie over het dichtslibben van de vaarroutes helpen ons de werkzaamheden efficiënt te kunnen plannen en zo veel mogelijk proactief uit te voeren. Tevens kunnen we, dankzij deze samenwerking, vroegtijdig risico’s met betrekking tot de uitvoering van het werk communiceren met reders en andere partijen zoals vissers en vrachtvaart.

Meer waterprojecten