Duurzaam werken en denken

 

Gebr. van der Lee streeft ernaar werkzaamheden uit te voeren met een minimale belasting voor het milieu. Om die doelstelling te bereiken worden investeringen gedaan in energiezuinige middelen en worden opleidingen en trainingen aangeboden die het milieubewustzijn bij medewerkers bevorderen. Om inspanningen op het gebied van duurzaamheid aantoonbaar te maken, heeft Gebr. van der Lee zich gecertificeerd volgens de Co2 Prestatieladder trede 5. Daarnaast heeft Gebr. van der Lee een milieumanagementsysteem geïmplementeerd volgens de ISO 14001-2015 normering.

Milieumanagement-
systeem

 

Beleidsverklaring

NEN-EN ISO 14001:2015

Co2-beleid

 

 

3-B-1 Review CO2 reductiedoelstellingen

 

3-C-1 Communicatiebericht

3-D-1 actievedeelnamehetnieuwedraaien

2015

3-B-1 Review CO2 reductiedoelstellingen

3-C-1 Communicatiebericht

CO2 niveau 5 - 2016

 

Bewijs van deelname NCN

Klimaatcoalitie

Communicatiebericht Scope 3

Communicatiebericht Q2 2015

Communicatiebericht Q4 2015

Ketelanalyse asfalt in project IGO

Ketelanalyse dieselgebruik

Nederland CO2 neutraal

Plan van aanpak CO2 reductie 2016

Scope 3 emissie kwalitatief

eigen reductie initiatief

Communicatiebericht 20-12-2016

Communicatiebericht 2016

2017

 
Communicatiebericht 2017

CO2 footprint projecten 2017

2018

 

CO2 footprint

CO2 footprint projecten 2018

Communicatiebericht 2018

CO2 footprint projecten 2018

2019

 

Communicatiebericht 2019

Project IGO A28/A50

3.C.1 05-09-2014 Communicatiebericht CO2 reductie project IGO A28-A50

3.C.1 14-01-2015 Communicatiebericht CO2 reductie project IGO A28-A50

3.C.1 24-01-2016 Communicatiebericht CO2 reductie project IGO A28-A50

3.C.1 28-08-2015 Communicatiebericht CO2 reductie project IGO A28-A50

3.C.1 24-6-2016 Briefchauffeurs

Project LVO/GO Noord Nederland

 

2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem GOLVO Noord-Nederland 2014

2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem GOLVO Noord-Nederland 2015

3.B.1_2 Voortgangsrapportage CO2-reductie 2014

3.B.1_2 Voortgangsrapportage CO2-reductie 2015

Communicatiebericht Project Golvo Q1 en Q2 2015

Communicatiebericht Project Golvo Q1 en Q2 2016

SKAO