Publiciteit Schiermonnikoog

In de voorjaarseditie van Lytje Pole, een informatiekrant ten behoeve van het toerisme op Schiermonnikoog stond een artikel over onze omschakeling van fossiele brandstof op synthetische CO2 Saving Diesel toe te passen voor het materieel dat wordt ingezet voor de werkzaamheden op Schiermonnikoog. Hiervoor is in 2018 een 10.000 litertank geplaatst op ons steunpunt.

CO2 Saving Diesel is een synthetische biobrandstof en staat ook bekend onder de naam ‘blauwe diesel’. Het wordt gemaakt uit plantaardig afval zoals bijvoorbeeld afgewerkt frituurvet, cellulose of ander afval en is een tweede generatie biobrandstof. Is de eerste generatie biobrandstof nog grotendeels gebaseerd op suikers, zetmeel, plantaardige en dierlijke vetten en wordt biodiesel onder andere verkregen uit mais, palmolie, koolzaad en sojabonen, bij de tweede generatie ligt de basis in houtsnippers, stro, dierlijk vet en gebruikt frituurvet en restafval. Dit heeft het voordeel dat de 2egeneratie biobrandstoffen hebben geen impact hebben op de voedselvoorziening in de wereld. 

Bovendien, doordat de basis van dit tweede generatieproduct anders is dan de basis van fossiele brandstoffen (diesel), wordt vanaf de productie tot het gebruik van de CO2 Saving Diesel de CO2 uitstoot van een machine gereduceerd. Een andere naam hiervoor is HVO (Hydrotreated Vegetable Oil).

De tank is dubbelwandig, dit om het gevaar van lekken te ondervangen. Een enkelwandige tank moet op een lekbak worden geplaatst maar aan het peilglas van de dubbelwandige kan afgelezen worden of de tank lekt. Dit is mogelijk dankzij verkleuring van de vloeistof die zich tussen de beide wanden optreedt.

De zogenaamde ‘mob.fox’ verzamelt informatie over de inhoud van de tank. Dit betreft gegevens van zowel de aanwezige hoeveelheid brandstof als het dagelijkse gebruik. Deze informatie wordt rechtstreeks verstuurd naar de leverancier die vervolgens Gebr. van der Lee informeert wanneer de tank gevuld moet worden. Voor het tanken van de machines en voertuigen worden codes gebruikt waardoor het verbruik per machine of voertuig wordt bijgehouden.

Gebr. van der Lee voert sinds 2001 beheer- en onderhoudswerkzaamheden uit op het Waddeneiland Schiermonnikoogin opdracht van Natuurmonumenten, het Wetterskip Fryslân en de gemeente Schiermonnikoog.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5