• Knooppunt Joure
  • Tot ziens laatste snelwegrotonde

    A6 / A7 knooppunt Joure
  • 1

   Knooppunt Joure              A6/A7              Rijkswaterstaat

Gebr. van der Lee heeft in opdracht van de Bestuurlijke Alliantie A6/A7 Knooppunt Joure, bestaande uit: Gemeente de Fryske Marren, Provincie Fryslân en Rijkswaterstaat, het project Knooppunt Joure verkregen. Dit project is tweedelig. Het eerste doel is het weghalen van de bestaande rotonde welke zorgt voor onveilige en slechte doorstroming van het verkeer. Een tweede belangrijke doel is het verdiepen van het Langwarder Wielen. Het meer is nu op sommige plaatsen erg ondiep en voor schepen/boten met enige diepgang alleen te bevaren in de smalle vaargeul.

Onze aanpak

De rotonde bij Joure verdwijnt en maakt plaats voor een geheel nieuw knooppunt. De A6 en de A7 (Lemmer en Heerenveen) worden op elkaar aangesloten en vormen straks de doorgaande weg. Ten westen van Joure komt een ongelijkvloerse kruising van en naar Sneek, met fly-overs. De entree van Joure wordt aangepast. Het carpoolterrein wordt vernieuwd en uitgebreid, er komt een nieuw busstation en de minirotonde maakt plaats voor een ovatonde. De Geert Knolweg wordt doorgetrokken en gaat straks met een viaduct over de nieuwe snelweg. De weg sluit met een boog aan op het viaduct Haskerveldweg. In deze bocht wordt de aansluiting naar Haskerhorne gemaakt. In de Hollandiastraat komt er een nieuwe tunnel onder de nieuwe A7. Bij het verdiepen van de Langwarder Wielen zijn er baggerschepen die hiervoor een diepe put graven in het meer. Het zand uit deze put wordt door een leiding verpompt naar het knooppunt Joure. Dit zal gebruikt worden als ophoging onder het nieuwe knooppunt Joure.

 

Volg het project en kijk live mee via onze webcams!

(zie ook de webcam bovenaan deze pagina)

Het resultaat

 

 

Het resultaat van het project knooppunt Joure uit zich al direct in de verkeerssituatie. De rotonde heeft plaats gemaakt voor een geheel nieuw knooppunt. De A6 en de A7 (Lemmer en Heerenveen) zijn op elkaar aangesloten en vormen de doorgaande weg. Hier mag je 130 km/u rijden. Ten westen van Joure verbindt een ongelijkvloerse kruising van en naar Sneek met fly-overs. De entree van Joure is vernieuwd en verbreed aan het carpoolterrein. Er is een nieuw busstation en een minirotonde die plaats maken voor een ovatonde. De Geert Knolweg is doorgetrokken met een viaduct over de nieuwe snelweg. De weg sluit met een boog aan op het viaduct Haskerveldweg. In deze bocht is de aansluiting naar Haskerhorne gemaakt. De Hollandiastraat, de weg tussen Joure en Scharsterbrug, gaat niet langer onder de snelweg A7 door. In de nieuwe situatie is er een viaduct/tunnel over de A7 gemaakt. De nieuwe Hollandiastraat schuift iets naar boven op, maar sluit gewoon aan op de kleine rotonde bij de Scheen in Joure. Net als destijds krijgen fietsers en voetgangers een eigen strook. Om de veiligheid te waarborgen is de snelheid verlaagd naar 60 km/u. Voor het verdiepen van het Langwarder Wielen diept Gebr. van der Lee het hele meer (tot 50m uit de oever) op een waterdiepte van 2,30m. Daarnaast is de pier bij Langweer ook nog eens verlengd met 100 meter, zodat het strandje groter is en meer beschut ligt.