Duurzaamheid

Duurzaamheid

Ringonderzoeken van Rijkswaterstaat, TNO, de TU Delft alsmede diverse marktpartijen, waaronder Gebr. van der Lee, hebben ertoe geleid - mede gebaseerd op de huidige marktontwikkelingen - dat het aandeel gebruikt asfalt in de asfaltproductie dient te worden verhoogd. Dit heeft in onze asfaltcentrale in Lelystad inmiddels geresulteerd in een percentage hergebruik van aanvankelijk 50% naar 65% tot zelfs 70% voor een aantal asfaltmengsels.

Naar aanleiding van deze substantiële toename heeft Gebr. van der Lee het initiatief genomen om de huidige paralleltrommel (1999) in de asfaltcentrale aan te passen waardoor deze voor zowel de aanwezige continu- alswel de chargemenger geschikt wordt. Eveneens was besloten dat er voorbereidingen zouden worden getroffen voor een optimaal hergebruik van 100% asfalt alsmede een significante CO2-reductie. Bij nadere oriëntatie op de markt bleek dit voornemen niet uitvoerbaar te zijn omdat het nog niet leverbaar is. Gebr. van der Lee heeft derhalve besloten om zelf de aanpassing van de PR-installatie (recyclebaar asfalt) te realiseren en zodoende het gehele proces vanaf ontwerp, engineering tot aan de uitvoering –inclusief de aanpassing van de filtercapaciteit- in eigen beheer tot stand te brengen. Het resultaat is dat dit systeem, waarbij de bestaande PR- trommel is verlengd tot 17 meter, uniek is in Nederland. Uiteraard is ook de gestelde CO2-reductie meegenomen in dit revolutionaire ontwerp.

Met name de brandercapaciteit en het geavanceerde schoepensysteem in de trommel leveren een forse besparing op. Naar verwachting zal het gasverbruik bij een productie van 140 ton asfalt per uur gelijk blijven aan het verbruik bij de oorspronkelijke productie van 80 ton per uur vóór de aanpassing. Hierdoor zal de CO2 –emissie met minimaal 30% reduceren. Teneinde een volledig en betrouwbaar beeld te krijgen worden er tussen 1 januari en 31 december 2016 metingen verricht waarvan in juli de eerste resultaten over de productie van het eerste halfjaar zullen worden gerapporteerd.

 

  • 1
  • 2