Winteronderhoud asfaltcentrale Lelystad

Begin 2019 is er winteronderhoud aan de dubbele asfaltcentrale in Lelystad gepleegd. Onze asfaltcentrales kunnen grote hoeveelheden asfaltmengsels produceren van verschillende samenstelling. Alle mengsels worden geleverd onder CE-keurmerk. In de mengsels kunnen en worden grote hoeveelheden asfaltgranulaat verwerkt die vrijkomen bij het frezen van asfaltlagen bij onderhoudswerken.

In Lelystad staan twee asfaltcentrales die geschikt zijn voor zowel kleine als grote hoeveelheden asfalt. De totale opslagcapaciteit bedraagt 1700 ton verdeeld over 10 compartimenten. De intensief gebruikte centrales, met daarbij door verwerking van steenslag, zand en asfaltgranulaat zwaar belaste onderdelen, vragen veel onderhoud door slijtage aan de “slijtdelen”. Dit onderhoud wordt in de winter uitgevoerd, de van oudsher minst productieve periode.
Uitgangspunt is daarbij dat altijd een van beide centrales in bedrijf is om toch, ook in de koudere en minder gunstige periodes, asfalt te kunnen produceren. Ook op koude winterdagen staat tenminste een van de asfaltcentrales stand-by voor calamiteiten en spoedeisend onderhoud aan de wegen.

Aan het onderhoud ligt een winterrevisieplan ten grondslag. Dit plan wordt opgesteld op basis van een aantal nauwkeurige inspecties met de nadruk op veiligheid, efficiency en duurzaamheid. Maar ook aanpassingen als gevolg van de huidige, veelal strengere, eisen t.a.v. milieu. Het uiteindelijke plan geeft aan welke onderdelen vervangen moeten worden zoals slijtplaten, transportkettingen en tandwielen. Zo wordt bijvoorbeeld de beplating aan de binnenkant van de silo’s vervangen wat honderden meters laswerk inhoudt. In de komende periode wordt de warme ladder (waarop het transport van de verwarmde steenslag van de droogtrommel naar het zeefhuis plaatsvindt) vernieuwd en geïsoleerd om warmteverlies te voorkomen. Dit zowel in het kader van duurzaamheid maar ook vanwege kostenbesparing.

Het jaarlijks terugkerend onderhoud dat lastig en arbeidsintensief is, wordt geheel in eigen beheer door medewerkers, die het gehele jaar op de centrale werkzaam zijn, uitgevoerd. Het onderhoud houdt niet alleen in het vervangen van onderdelen maar ook op basis van ervaringen het invoeren van innovaties en verbeteringen door het gebruik van hoogwaardige materialen.

De winterrevisie van beide centrales is groot van omvang en niet te vergelijken met het onderhoud van andere installaties. Voorbeeld is het onderhoud aan de schraapladder (transportladder) die het asfalt uit de mengtrommel naar de silo’s brengt. Voor dit onderhoud (eens in de 8 jaar) wordt de schraapladder losgekoppeld van de installatie en op de begane grond geplaatst. Dit omdat revisie op grote hoogte niet of nauwelijks mogelijk is uit oogpunt van veiligheid. Het uithijsen is een hele klus omdat de ladder zo’n 50 ton weegt en 48 meter lang is. Er zijn dan ook twee zware kranen nodig voor de demontage en het opnieuw inhijsen van de ladder. (Zie foto’s)

  • AsfaltWinteronderhoud.jpg
  • AsfaltWinteronderhoud2.jpg

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5